Jakmile vstoupíte do manželství, je to krásné, všechno je nové a všechno je fajn. Možná jste si ale nevybrali toho nejlepšího partnera na finance, protože váš manžel utrácí a půjčuje si nevýhodné půjčky. Nejdříve se podíváme, co na to zákon.
nohy novomanželů 

Dluhy jsou dvojí

Ne všechny dluhy, které vzniknou za dobu trvání manželství (a SJM) jsou dluhy obou manželů. V zákonné úpravě se používá termín „výhradní dluhy jednoho z manželů“, to jsou dluhy, které svou povahou nebo původem náleží pouze jednomu z manželů = zde můžeme zahrnout například dluhy vzniklé před manželstvím, dluhy, které se vztahují k výhradním vlastnictví jednoho manžela (dary, dědictví, osobní majetek manžela), náhrada škody za trestnou činnost, dlužné na pojistném, které je svázáno s věcí ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, a ne druhého a další. Jedná se o celkem pestrou škálu, kdy si můžeme jednoduše říci – každý ručí za svoje dluhy.
silueta konfliktu 

Kdy jsou to dluhy společné?

Dluhy společné vznikají zejména tehdy, pokud jeden z manželů si například vezme půjčku na televizi, kterou umístí do společné domácnosti a ten druhý manžel mu to odsouhlasí, ba ho i v půjčce podpoří. Tím pádem, pokud vznikne dluh z neplacení nebo nezaplacení pohledávky, je to dluhem obou manželů. Jsou to také například dluhy, které vzešly z nějaké běžné činnosti a okolností, kterých je třeba při každodenním fungování společné domácnosti nebo, jak je napsáno výše, byly dluhy převzaty jedním z manželů (souhlasil s půjčkou, věděl a akceptoval, že si půjčuje atd.). Není důležité, že by se snad v budoucnosti ukázalo, že to doopravdy nechtěl a řekl jen tak ze srandy, aby si půjčku vzal. Manželé zajišťují pohledávky a ručí za dluhy nerozdílně a společně!
rozvod manželů

CO tedy dělat?

Pokud máte tušení, že je váš manžel trochu rozhazovačný, je třeba, aby se smluvně ujednalo, co je a co není společné vlastnictví a co už je osobní. To znamená, po čem takový exekutor sáhne a po čem už nesáhne při zajišťování pohledávky.