Výhodné změny pro rok 2018:

          Rozšíření daňového odpočtu na dítě či manželku u OSVČ využívající paušálové výdaje

          Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě z původních 1 117Kč na 1 267Kč

          Rozšíření možnosti paušálního uplatnění výdajů i OSVČ se zaměstnanci, popřípadě osoby které mají OSVČ jako vedlejší pracovní činnost
mediální síť

          Rozšíření možností uplatnění výdajů za spotřebované pohonné hmoty, amortizaci

          Odepisování technického zhodnocení majetku i podnájemníky nejen vlastníky

          Zvýšení maximální doby ošetřovného na osobu blízkou na tři měsíce, toto dlouhodobé ošetřovné může pobírat i OSVČ, který si dobrovolně platí nemocenské pojistné, minimálně tři měsíce před žádostí o ošetřování, toto ošetřování je možné pobírat jen jednou za 12 měsíců

Nevýhodné změny pro rok 2018:

          Evropské nařízení o GDPR – ochrana osobních údajů, která se nově bude týkat naprosto všech podnikatelů, kteří zpracovávají v rámci své činnosti osobní údaje, i když například jen jednoho zaměstnance

          Upravení maximální paušální částky, které si bude moci OSVČ uplatnit, na výdaje odpovídající částce 1 000 000Kč příjmů

          Zvýšení záloh na sociálním a zdravotním pojištění u OSVČ (minimální záloha zdravotního pojištění 1 647Kč, sociálního pojištění 2 024Kč)

Neutrální změny pro rok 2018:

          Zvyšování minimálních mezd na 12 200Kč

          Pokračování zavedení EET v dalších oborech – lékaři, právníci, účetní, kadeřníci, opraváře počítačů atd.
novinky

          Odvádění srážkové daně u dohody o pracovní činnosti

          Možnost týdenní otcovské mateřské dovolené v průběhu prvních šesti týdnů od narození dítěte, náhrada mzdy 70% průměrného vyměřovacího základu

          Snížení základu daně o odběr krve (3 000Kč/odběr), o odběr krvetvorných buněk (20 000Kč/odběr)

          Elektronické podání prohlášení k daním z příjmů zaměstnance pomocí elektronického podpisu včetně potvrzujících příloh

          Zvýšení procent vyplácení nemocenské až na 72%

          Výpočet nárokované dovolené podle týdenní odpracované doby (1/52 ročního výměru dovolené za odpracovaný týden)