Každý rok, zejména v prázdninovém období, se setkáváme na silnicích s množstvím uzavírek, objížděk a omezení provozu. Pro řidiče je to období nepříjemné, ale je nutné ho akceptovat a přizpůsobit se změnám. Není nic neobvyklého na tom, když ráno vyjedeme po své každodenní trase, abychom po pár kilometrech zjistili, že dnes už je neprůjezdná. V takových chvílích se řidiči musí obrnit notnou dávkou trpělivosti. Bohužel na některých silnicích probíhají úpravy na několika úsecích současně, a tak se nám může stát, že dojde i k několika hodinovému zpoždění.
stavební stroj na silnici
My sami se, ale můžeme snažit přispět k hladkému chodu jízdy. Na úsecích s omezením bychom měli dodržovat stanovená pravidla a chovat se tak, abychom situaci na silnici ještě více neztěžovali. I sebemenší kolize v těchto krizových úsecích může znamenat ochromení dopravy nebo zapříčinit rozsáhlé kolony. Pozor musíme samozřejmě dávat i na pracovníky, kteří se na opravovaném úseku pohybují. Stačí malá nepozornost a můžeme způsobit smrtelný úraz. Řidiči by se tedy měli chovat maximálně ohleduplně.
Důležitým a velmi často opomíjeným prvkem, který pomáhá zachovat hladký průběh jízdy, je takzvané zipování.  Tato pravidlo velmi jednoduchým způsobem zajistí plynulou jízdu.
čára na silnici
Bohužel řada neohleduplných řidičů se tímto pravidlem neřídí a přispívá k chaosu na silnicích. Velké množství oprav probíhá za nutnosti stažení provozu do jednoho jízdního pruhu. Může se stát, že dočasný jízdní pruh není obvykle široký. Velmi důležitým pravidlem je dodržování předepsané rychlosti. V úseku s omezením dopravy je většinou tato rychlost přikázána informační značkou. Často jsou na silnicích umístěny dočasné semafory. Dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních automobilů byste také neměli opomíjet. Může dojít k náhlému brždění vozidla před vámi. Nezapomeňte, že budete potřebovat dostatečně dlouhou brzdnou dráhu.